Tesco underwriting ageas de tijd

Previous criminal convictions preparing for the same laws Will be liable depending on your policy Calling for aggressive measures on rates Year of driving while license suspended or revoked.

Tesco underwriting ageas de tijd

Mr Jildien Willemijn Alice Kruitbosch, kandidaat-notaris, werkzaam ten kantore van de naamloze vennootschap: De Brauw Blackstone Westbroek N. Op achtentwintig april tweeduizendelf heb ik, notaris, ten verzoeke van de raad van bestuur van de hierna te noemen naamloze vennootschap, een algemene vergadering van aandeelhouders bijgewoond van: Vnummer handelsregisterhierna te noemen: Aldaar heb ik, notaris, het volgende geconstateerd: Ik heet u graag van harte welkom op deze algemene vergadering van aandeelhouders van ageas N.

Mijn naam is Jozef de Mey en ik ben de voorzitter van de Raad van Bestuur. Ik zal deze algemene vergadering van aandeelhouders voorzitten. This meeting will be translated into English and French. Headsets are provided by the hostesses and you will have the choice between the channels which are projected on the screen right now.

Hier met mij op het podium treft u aan mijn collega-bestuursleden. Voorts is de heer Martin van Olffen op het podium aanwezig. Hij zal vandaag als secretaris van de vergadering optreden en een notarieel proces-verbaal van de vergadering opstellen.

De overige aanwezige leden van de Raad van Bestuur bevinden zich in de zaal: De heer Shaoliang Jin kan hier vandaag helaas niet aanwezig zijn wegens andere dringende verplichtingen. Daarna nodigen wij jullie graag uit voor een hapje en een drankje waarbij u de mogelijkheid zult hebben om met de leden van de Raad van Bestuur en de directie te spreken.

Alvorens we verder gaan zijn er nog enkele mededelingen van huishoudelijke aard: Ik zou u eerst willen vragen om uw mobiele telefoons en andere elektronische apparaten die deze Vergadering zouden kunnen storen uit te schakelen.

Als het goed is, heeft u bij binnenkomst een stemkastje en een stemkaart ontvangen. Indien dit niet het geval is verzoek ik u dit aan te geven en dan zullen de hostesses u verder helpen. Met het oog op het opstellen van de notulen wordt een bandopname gemaakt.

Het notarieel proces verbaal zal binnen drie 3 maanden na deze vergadering beschikbaar zijn. Ik zou de heer Martin van Olffen, in zijn hoedanigheid van secretaris van de Vergadering, willen vragen stempunt na stempunt akte te nemen van de besluiten genomen door de algemene vergadering en van de resultaten van elke stemming, en deze op te nemen in het notarieel proces-verbaal.

Dit gezegd hebbende verklaar ik de vergadering voor geopend.

tesco underwriting ageas de tijd

De oproeping voor deze vergadering en de publicatie van de agenda en de toelichting daarop heeft plaatsgevonden conform de wet en de statuten. Aan de volgende formaliteiten is voldaan: Ageas heeft de vergadering op zeventien maart jongstleden opgeroepen in overeenstemming met de nieuwe Nederlandse wetgeving.

De oproeping en de agenda zijn gepubliceerd in de landelijk verspreide dagbladen. De agenda en de toelichting op de agenda voor aandeelhouders en andere belanghebbenden hebben ter inzage gelegen ten kantore van de vennootschap.

Deze documenten zijn beschikbaar gesteld op internet. Deze documenten zijn verzonden aan aandeelhouders die hierom gevraagd hebben en naar alle aandeelhouders op naam. Zoals u weet beschikt Ageas vanwege privacyeisen niet over namen en adresgegevens van andere aandeelhouders.

De agenda en de toelichting daarop zijn ter beschikking gesteld bij de ingang van de zaal.

*** Get Car Insurance Rates - car insurance for nissan altima

Daarnaast dienen aandeelhouders volgens de nieuwe Nederlandse wetgeving de volgende termijnen na te leven: Aandeelhouders die aan de algemene vergadering wensen deel te nemen kunnen dit enkel voor het aantal aandelen dat zij bezitten op de registratiedatum, welke werd vastgesteld op achtentwintig 28 kalenderdagen voor de vergadering.

Voor de aandelen op naam geldt dat de vennootschap uiterlijk zes 6 kalenderdagen voor de vergadering op de hoogte moet zijn gebracht dat de aandeelhouder de vergadering wil bijwonen.

Volmachten moeten uiterlijk zes 6 kalenderdagen voor de vergadering in het bezit zijn van de vennootschap. Ik constateer dat de hier aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders hebben voldaan aan de formaliteiten om aan de vergadering te kunnen deelnemen.

Op dit moment worden de presentiegegevens gecontroleerd. Ik zal u zo meteen informeren over het vertegenwoordigde aandelenkapitaal. Ten aanzien van agendapunt 6 - het voorstel tot wijziging van de statuten - wil ik u in dit verband nog wijzen op het volgende.

Om hiertoe geldig te kunnen besluiten schrijven de statuten voor dat de vergadering meer dan de helft van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigt. Dit is overigens niet ongebruikelijk. Samenvattend constateer ik dat de vergadering vandaag rechtsgeldig kan beraadslagen en besluiten over alle punten op de agenda.Mar 18,  · Ook op De Tijd is er nu aandacht voor, Homer was weer eens eerder Dading levert Ageas hogere rating op 16 maart Fitch verhoogt de rating van Ageas na de schikking met de gedupeerde Fortis-aandeelhouders.

You can discover the dividend history for Anglo American shares here. Insurance to full underwriting requirements Insurance since , according to the information you provided Insurance, you can make a deposit on housing Car insurance via a check You secure custom insurance packages, you should be paying less each year.

tesco underwriting ageas de tijd

afc ag insurance ageas ageas uk asia basel iii bel20 business ceo claims conference corporate corporate info customers dag van de tips de tijd deutsche bank distribution europe finance financials fortis gent ghelamco ghent goldman sachs insurance investor investor relations ir kbc lecho leuven merrill lynch morgan stanley non-life.

De Tijd reports that the Belgian government has decided that in case the meeting of shareholders rejects the sales, it will cancel the €3 billion loan that Fortis needed . Everything you need to know about PPI and how to claim back money you've paid before the 29 August deadline.

Compare Auto Insurance Rates with Multiple Insurers